top of page

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Gelieve rekening te houden met volgende regels zodat iedereen in een aangename en sportieve sfeer kan trainen :

Respect en Geweld 

Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. Deelnemers zullen elkaar steeds met respect behandelen.

Inschrijvingen en abonnementen

Iedereen die na een gratis proefles wenst te blijven trainen is verplicht zich in te schrijven en de verzekering onmiddellijk in orde te maken.  Bij minderjarigen dienen de ouders de inschrijvingsdocumenten te ondertekenen

Verantwoordelijkheden

 • The Legends  Fight Club neemt afstand van elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en/of onwettige gedrag van zijn of haar deelnemers. Iedereen is dus voor zijn eigen daden verantwoordelijk.

 • Je dient respectvol om te gaan met je trainingspartners, trainer, mensen die de club vertegenwoordigen, de infrastructuur en trainingsmateriaal

 • Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en geweld worden niet geduld

Hygiëne

Je zorgt ervoor dat je persoonlijke hygiëne in orde is: kortgeknipte nagels , een propere lichaamshygiëne, kledij en materiaal in verzorgde staat. Eventuele wonden dienen goed verzorgd en netjes afgedekt te zijn

Kleedkamers​

 • Beperkt je tijd in de kleedkamers, zodat de medewerkers ook alles op tijd kunnen opkuisen

 • Draag zorg voor onze kleedkamers en toiletten, als je ziet dat er iets mis is of stuk is, meldt dit dan even aan één van onze medewerkers

Kleding

Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht.

Geen loshangende kleding (dus geen losse T-Shirts of ruime trainingsbroek) 

Sieraden

Er worden geen sieraden toegestaan tijdens de training dus geen armbanden, geen piercings, geen oorbellen ... 

Schoenen 

Het is niet toegelaten om met (buiten)schoenen op de mat te komen! 

Materiaal 

Vraag aan de trainer of je clubmateriaal mag gebruiken.  Na de les dient al het gebruikte materiaal op de daarvoor bestemde plaats terug gelegd te worden,

Handdoek

Elke deelnemer dient een handdoek mee te nemen en te gebruiken. Dit vanuit hygiënisch oogpunt en ter bescherming van het materiaal.

Dranken 

 • Dranken mogen alleen in een afgesloten herbruikbare fles/bidon meegenomen worden in de sportruimte, laat deze niet achter in de trainingszaal

 • Het gebruik van plastic flessen of eigen blikjes met drank is niet toegelaten, en deze mogen dus ook niet in onze vuilnisbakken terecht komen

 • Lege drankflessen (aangekocht aan toog) worden in de daarvoor bestemde vuilbakken gegooid

Uren 

 • Begin- en einduren van de trainingen worden steeds gerespecteerd

 • Bij de groepstrainingen zullen de deuren 30min voor aanvang geopend worden om de leden de kans te geven om zich klaar te maken (inbinden van de polsen, opwarmen, touwspringen …). Als je te laat bent, dan kom je tot bij de trainer, deze kan steeds zelf beslissen om de laatkomers geen toegang meer tot de les te verlenen

 • Bij Personal training wordt de deur geopend op het afgesproken uur.

Apparatuur 

Materiaal dient na gebruik opgeruimd en teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaats.

Als onjuist gebruik leidt tot schade aan de aanwezige materialen is de veroorzaker in eerste instantie aansprakelijk. Legends Fight Club zal dan bepalen of de aansprakelijkheid wordt omgezet tot een verplichting van de vergoeding van de schade.

Muziek

 De aanwezige verantwoordelijke bepaalt muziekkeuze en volume.

Waardevolle spullen

 • Geld, sieraden en andere artikelen van waarde mogen op eigen risico in de daarvoor bestemde lockers bewaard worden (enkel tijdens de duurtijd van de training). Legends Figh Club is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van members.

 • Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen persoonlijke bezittingen

 • Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden

Coach

De aanwijzingen van de coach dienen strikt opgevolgd te worden.

Wedstrijd en wedstrijdvoorbereiding:

 • Ben je in voorbereiding voor een wedstrijd: kom geregeld trainen, de trainer tracht je ook zo goed mogelijk voor te bereiden, no pain = no gain

 • Winst of verlies, groet altijd je tegenstander en geef de scheidsrechter een hand bij het einde van de wedstrijd

 

Als lid van onze sportschool zorg je ervoor dat onze sport en de naam  van onze club positief naar buiten worden gebracht, wees trots op je club

 

​​Het huishoudelijk reglement kan ten alle tijden aangepast worden

Respecteer deze regels, want inbreuk op deze regels kan leiden tot stopzetting van het lidmaatschap bij onze club

bottom of page